Popis

Pár slov o zájmovém studiu:
Naše školení je koncipováno do čtyř volně navazujících zájmových seminářů.


Výuka je zaměřena na terapeutické minimum či základ kraniální osteopatie (obor zabývající se patologií kostí lebečních z biomechanického pohledu).

Součástí studia je teoretická i praktická výuka pohyblivosti jednotlivých lebečních kostí v rámci vlastních lebečních švů a chrupavčitých spojů (synchondróz). Zaměříme se taktéž na terapeutickou podporu tzv. motility (inherentní či vlastní pohyblivosti) jednotlivých obalů mozku, volnou cirkulaci a drenáž tekutin v rámci mozkových komor a žilních splavů. V rámci fyziologické činnosti mozku nesmí být opomíjena a terapeuticky ovlivněna i motilita durálního spinálního vaku, tzv. meningeálního obalu pro páteřní míchu.

V rámci studia se budeme učit terapeuticky ovlivňovat imobilitu lebečních švů a příslušných mozkových obalů či plen, a tím následně podporovat zdravý vývoj mozku u malých dětí a fyziologickou mozkovou činnost u dospělých klientů/pacientů.

Součástí výuky je i palpace rytmické cirkulace cerebrospinální tekutiny (mozkomíšního moku) skrze tzv. kraniosakrální rytmus lidského těla se zaměřením na oblast hlavy.

Prací s fasciálním napětím v úrovni tzv. příčných fascií lidského těla budeme reflexní cestou ovlivňovat volnou pohyblivost páteřního kanálu, obalů míchy a míšních kořenů.

Taktéž se zmíníme o psychosomatických příčinách, které mohu způsobit napětí v úrovni jednotlivých fascií a jak navést pacienta/klienta pomocí jednoduchého a velmi citlivého dialogu k jejich pomalému a bezpečnému uvolnění. Terapeut k uvolnění využívá pouze autoregulační schopnosti organismu a v žádném případě toto emocionální uvolnění nenahrazuje kvalifikovaný psychologický pohovor.

Závěrem se naši studenti naučí i praktické základy osteopatických technik u malých děti.

Termín konání I. semináře:
10.5. - 13.5.2018

Další informace (termíny konání dalších návazných seminářů, výše kurzovného a jiné) vám rádi zašleme na vyžádání! 


Podrobnosti o kurzu

Místo: NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol
Lektor: Mgr. Helena Toušková
Datum Zahájení: 10.05.2018
Datum ukončení: 18.11.2018
Kapacita: 16 osob

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz