Popis

Základní výcvik Kraniosakrální terapie pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího UPLEDGER INSTITUTU

Anotace základního výcviku Kraniosakrální terapie

Celý základní výcvik Kraniosakrální terapie pod hlavičkou Upledger institutu Česká a Slovenská republika je koncipován jako 12denní celek, rozdělený do třech částí (KST1 – KST2 – SER1) a o celkovém rozsahu cca 96 hodin (125 výukových hodin).

Základní výcvik lze absolvovat po jednotlivých částech, tj. odborných kurzech (KST1 – KST2 – SER1) a v termínech, které účastníkovi nejvíce vyhovují.

Základní výcvik Kraniosakrální terapie zahrnuje

Naše školení je koncipováno do třech volně navazujících odborných kurzů (KST1 – KST2 - SER1).

Výuka je zaměřena na terapeutické minimum či základ kraniální osteopatie (obor zabývající se patologií kostí lebečních z biomechanického pohledu). Součástí studia je tedy teoretická i praktická výuka pohyblivosti jednotlivých lebečních kostí v rámci vlastních lebečních švů a chrupavčitých spojů (synchondróz).

Zaměříme se taktéž na terapeutickou podporu tzv. motility (inherentní či vlastní pohyblivosti) jednotlivých obalů mozku, volnou cirkulaci a drenáž tekutin v rámci mozkových komor a žilních splavů. V rámci fyziologické činnosti mozku nesmí být opomíjena a terapeuticky ovlivněna i motilita durálního spinálního vaku, tzv. meningeálního obalu pro páteřní míchu.

V rámci základního výcviku se budeme učit terapeuticky ovlivňovat imobilitu lebečních švů a příslušných mozkových obalů či plen, a tím následně podporovat zdravý vývoj mozku u malých dětí a fyziologickou mozkovou činnost u dospělých klientů / pacientů.

Součástí výuky je i palpace rytmické cirkulace cerebrospinální tekutiny (mozkomíšního moku) skrze tzv. kraniosakrální rytmus lidského těla se zaměřením na oblast hlavy, kosti křížové a dané periférie.

Prací s fasciálním napětím v úrovni tzv. příčných fascií lidského těla budeme reflexní cestou ovlivňovat volnou pohyblivost páteřního kanálu, obalů míchy a míšních kořenů.

Taktéž se zmíníme o psychosomatických příčinách, které mohu způsobit napětí v úrovni jednotlivých fascií a jak navést klienta / pacienta pomocí jednoduchého a velmi citlivého dialogu k jejich pomalému a bezpečnému uvolnění technikou SomatoEmocionálního uvolnění®. Terapeut či praktik Kraniosakrální terapie k uvolnění využívá pouze autoregulační schopnosti organismu a v žádném případě toto emocionální uvolnění nenahrazuje kvalifikovaný psychologický pohovor.

Závěrem se naši studenti naučí i praktické základy manuálních technik Kraniosakrální terapie u malých děti.
 
Plánované termíny základního výcviku v Praze a Bratislavě

13.10. - 16.10.2022  (odborný čtyřdenní kurz KST1 v Praze)
29.3. - 2.4.2023 (odborný pětidenní kurz KST1 v Praze)
Kurzy KST1 v Bratislavě + KST2 a SER1 v Praze plánujeme uskutečnit až v r. 2023 - termíny budou upřesněny koncem roku 2022!

Plánovaný termín specializovaného postgraduálního výcviku v Praze

V roce 2024 (odborný kurz Listening Techniques 1 v Praze)

Kurzy jsou určeny především lékařům, fyzioterapeutům a studentům lékařských fakult či bakalářských/magisterských vysokoškolských programů výuky fyzioterapie.

V zahraničí se těchto kurzů účastní osteopaté, chiropraktici a akupunkturisté. Kurz můžeme v ČR a SR doporučit taktéž zdravotním sestrám, psychologům, masérům ve zdravotnictví a rekondičním masérům.

Maséři využívají ve své praxi pouze preventivní, regenerační a relaxační prvky či techniky Kraniosakrální terapie.

Obecně je doporučováno před výukou absolvovat terapeutické sezení u kvalifikovaného Kraniosakrálního terapeuta.

Zakončení základního výcviku Kraniosakrální terapie

Absolventi jednotlivých odborných kurzů (KST1 – KST2 – SER1) získávají potvrzení o účasti bez závěrečné teoretické či praktické zkoušky, ale s oficiální garancí kvality mezinárodního vzdělávacího Upledger institutu.

Účast na jednotlivých kurzech absolventa automaticky opravňuje k uvedení v mezinárodním registru terapeutů / praktiků KST – International Association of Healthcare Practitioners (IAHP) a to v rámci web. stránek –
www.iahp.com

Dále má absolvent všech kurzů (KST1 – KST2 – SER1) možnost získat závěrečný titul certifikovaný terapeut KST.


Závěrečná zkouška

Zájemci o závěrečnou zkoušku a titul Certified Craniosacral therapist musí splnit minimální vstupní požadavky, a to - informativní letáček ke stažení:

Absolvovat kurz Kraniosakrální technika 1 a 2 a SomatoEmocionální uvolnění 1.
Napsat závěrečnou esej v anglickém jazyce.
Ošetřit minimálně 50 až 100 klientů či pacientů v rámci Desetibodového léčebného programu a nebo se zúčastnit setkání klinické studijní skupiny KST (10x).

Lektor a odborný garant výcviku

Akreditovaná lektorka UI – fyzioterapeutka
Mgr. Helena Toušková, CST – D a zahraniční lektoři mezinárodního Upledger institutu - www.upledger.com

Bližší informace a možnost přihlášení

www.htinstitut.cz
www.upledgerinstitute.cz
www.upledger.sk

Přihlášení na jednotlivé kurzy - www.upledgerinstitute.cz

Přihlášku vpravo prosím nevyplňujte, je pouze orientační!

Informativní letáček o základním výcviku Kraniosakrální terapie pod hlavičkou Upledger institutu - ke stažení zde


Podrobnosti o kurzu

Místo: NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol
Lektor: Mgr. Helena Toušková
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Kapacita: 18 osob

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz